Zabytki Dolnego Śląska, którym grozi dalsza dewastacja. Czerwona Lista zagrożonych zabytków.
środa, 04 maja 2011
Ruiny wiatraka holenderskiego w Dobroszowie

Ruiny wiatraka holenderskiego w Dobroszowie (powiat strzeliński, gmina przeworno)

Obiekt nie wpisany do rejestru zabytków.
Źródło: http://wroclaw.hydral.com.pl/258815,foto.htmlŹródło: http://wroclaw.hydral.com.pl/169956,foto.html

Klasa obiektu

Niewielka (1). Wiatrak holenderski z XVIII wieku, przebudowany w XIX w., po 1945 r., opuszczony.

Zagrożenie dalszą dewastacją

Duże (3). Wiatrak od wielu lat jest opuszczony i coraz bardziej popada w ruinę. Obecnie nie ma chętnych aby podjęli się jego odbudowy.

Potencjał marketingowy

Duży (3). Odbudowany wiatrak mógłby służyć jako punkt widokowy. Wiatrak mógłby stać się kolejną atrakcją przyciągająca turystów w te strony.

Suma punktów   

7 – wiatrak aby stał się punktem widokowym i atrakcją przyciągająca turystów musi zostać odbudowany. Nakłady finansowe nie musiałyby być duże natomiast efekt byłby wspaniały.

 Wrocław, Wiejska 7.

fot. Michał Wicher


http://wroclaw.hydral.com.pl/118415,foto.html; Rys. wg nienumerowanego zdjęcia Renate Kresse znajdującego się w Denkmalarchiv Marburg. 

Obiekt nie został wpisany do rejestru zabytków.

Klasa obiektu

Wysoka(3). Zabytek - klejnot. Jeden z kilku na Śląsku (a jedyny we Wrocławiu!) drewniany dwór szachulcowy z przełomu XVI/XVII w. Obiekt po wojnie był zamieszkany. W ostatnich latach teren wokół dworku wykupił deweloper zaczęło powstawać tam osiedle. Podobno miał zostać wyremontowany w 2008 roku. Do tej pory niewiele się dzieje.  

Zagrożenie dalszą dewastacją

Wysokie(3). Pomimo względnego zabezpieczenia budynek niszczeje. Dodatkowo powstające nowe osiedle niebezpiecznie zbliża się do tego obiektu!

Potencjał marketingowy

Znaczny(3). Jedyny we Wrocławiu dwór szachulcowy. Wysokiek klasy zabytek poza centrum Wrocławia. Nadaje się do adaptacji pod różne funkcje.

Suma punktów

9 – Zabytek wymaga niezwłocznego remontu. Niezbędna interwencja służb konserwatorskich!wtorek, 03 maja 2011
Grand Hotel, Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 100-102

fot. Michał Wicher

fot. Michał Wicher

źródło: http://wroclaw.hydral.com.pl/000190,obiekt.html

źródło: http://wroclaw.hydral.com.pl/271519,foto.html

Obiekt nie został wpisany do rejestru zabytków.

Klasa obiektu

Średnia(2). Hotel du Nord został wybudowany na przełomie XIX i XXw. w stylu secesyjnym. Potem został przemianowany na Grand Hotel. Podczas wojny uległ dość poważnemu zniszczeniu. To wtedy spłonęła jego charakterystyczna wieżyczka. W 1956 roku obiekt przeszedł gruntowną renowację podczas której skuto secesyjny wystrój elewacji. Po przełomie 1989 roku hotel stopniowo przegrywał walkę z konkurencją z powodu niskiego standardu pokoi. W konsekwencji został zamknięty pod koniec lat 90-tych. Od tamtej chwili stoi pusty.

Zagrożenie dalszą dewastacją

Niskie(1). Budynek znajduje się w centrum miasta. Jest dobrze zabezpieczony przed nieproszonymi gośćmi.

Potencjał marketingowy

Znaczny(3). Hotel znajduje się w atrakcyjnym miejscu naprzeciw Dworca Głównego. Dzięki transportowi miejskiemu blisko też jest do Rynku i historycznego centrum.

Suma punktów

6 – zabytek wymaga przywrócenia oryginalnego, secesyjnego detalu elewacji oraz odtworzenia dawnej wieżyczki. Jednak poniesione nakłady na remont mogą się zwrócić dzięki bardzo dobremu położeniu.   

środa, 27 kwietnia 2011
pałac w Bagieńcu

Pałac w Bagieńcu (powiat świdnicki, gmina Jaworzyna Śląska)

pałac w Bagieńcu

fot. Paweł Ziarko

obiekt wpisany do rejestru zabytków jako:

zespół dworski, XVI-XX:

- dwór (na wyspie), nr rej.: A/3598/1670 z 12.05.1966

- pozostałości parku, nr rej.: A/3599/774/WŁ z 8.11.1980

Klasa obiektu

Średnia (2). Niewielki trójkondygnacyjny pałac (pierwotnie dwór) z XVI wieku, otoczony parkiem oraz jeziorem. Pomieszczenia ze sklepieniami kolebkowymi, czterospadowy dach. Zachował się m.in. XIX-wieczny portal, kartusz herbowy, XVIII-wieczny most. W przeszłości własność rodów von Rohnau, Schleuer, Hulfrich, von Sachenkirch, von Kolditz, von Zedlitz, von Lieres. Pałac gościł znane postacie historyczne, m.in. Goethego i Tauentziena. Pierwotnie renesansowy, w połowie XVIII wieku został przebudowany w stylu barokowym przez Wilhelma von Zedlitza. Kolejna przebudowa (na początku XX wieku) nadała mu neorenesansowy wygląd.

Zagrożenie dalszą dewastacją

Nieznaczne (1). Pałac został zabezpieczony i przeszedł wstępny remont, obecnie wystawiony został jednak na sprzedaż. Wstrzymano prace remontowe, a jego przyszłość nie jest jasna.

Potencjał marketingowy

Znaczny (3). Stosunkowo dobry stan techniczny, niewielka kubatura (5000 m3) oraz korzystne położenie (6 km od Świdnicy, sieć turystyczna Doliny Bystrzycy) umożliwiają efektywne zagospodarowanie zabytku przy umiarkowanym nakładzie finansowym.

Suma punktów

6 – zabytek wymaga inwestora oraz kontynuacji prac konserwatorskich

piątek, 22 kwietnia 2011
Relikt przeciwstraży bastionu „Michael” w Głogowie

Obiekt nie został wpisany do rejestru zabytków.

Fot. Łukasz Wojnar

Źródło zdjęcia: http://wroclaw.hydral.com.pl/24311,foto.html

Klasa obiektu

Średnia (2). Przeciwstraż bastionu „Michael” powstała  w XVIII wieku - wówczas była to fortyfikacja o narysie kleszczowym. W latach 1871-1874 dokonano gruntownej przebudowy obiektu w związku z budowaną tuż obok trakcją kolejową. Zmieniono przy tym układ obiektu oraz dobudowano dwukondygnacyjną kaponierę barkową przeznaczoną do ognia karabinowego. W 1908 roku w ramach likwidacji i demilitaryzacji założeń fortecznych obiekt zostaje przekazany Głogowskiemu Klubowi Wioślarskiemu „Neptun”, które miało swoją siedzibę w przebudowanej kaponierze. W latach powojennych przeciwstraż ulega kolejnej, ostaniej już, przebudowie polegającej na dobudowaniu kolejnej kondygnacji i otynkowaniu elewacji. W obecnym kształcie obiekt składa się z kaponiery barkowej i ciągnącego się dalej odcinka muru skarpowego.

Zagrożenie dalszą dewastacją

Duże (3). Obiekt znajduje się obecnie w fatalnym stanie. Kaponiera barkowa, w większej części już opuszczona (niewielka część obiektu jest zamieszkana), ulega prędko postępującej dewastacji. Konstrukcja ceglanego muru skarpowego przeciwstraży jest mocno nadwyrężona. Nasyp ziemny powyżej porasta gęsta roślinność, która przyczynia się do dewastacji zabytku. Teren wokół jest zanieczyszczony i zaniedbany. Pierwotne nabrzeże i otoczenie zostało mocno zdegradowane. Zabytek powinien zostać uwzględniony w nadchodzących inwestycjach, jako że znajduje się przy terenie planowanego Bulwaru Nadodrzańskiego.

Potencjał marketingowy

Duży (3). Teren, na którym leży obiekt jest niezwykle atrakcyjny z racji swojego uroczego położenia w widłach rzeki Odry i jej starorzecza (tzw. zatoka Neptuna). Ponadto znajduje się on przy bezpośrednim centrum miasta. Przed II wojną światową stanowił ważne miejsce wypoczynkowe. Do dzisiaj jest on jednym z ulubionych miejsc spacerowych i rekreacyjnych Głogowian, pomimo iż jest niezagospodarowany i mocno zaniedbany (jeszcze kilkadziesiąt lat temu działała tuż obok restauracja "Neptun"). Kilka lat temu prowadzono badania, które wykazały, że pod ziemią i gruzami znajdują się dawne struktury fortyfikacyjne - umożliwiłoby to choć częściowe odtworzenie założenia. Zabytek mógłby więc z powodzeniem stanowić jedną z głównych atrakcji miasta. Renowacja i rekonstrukcja przeciwstraży powinna dokładnie i wiernie iść w parze z renowacją reliktów bastionu "Michael", jako że razem stanowią jeden kompleks fortyfikacyjny. Z racji ogólnego potencjału obiekt mógłby pełnić rozmaite funkcje, m.in. turystyczno-historyczną.

Suma punktów

8 - ciekawa pozostałość dawnej twierdzy Głogów w miejscu o dużym potencjale pilnie wymagająca fachowej opieki i renowacji

Tagi